“Draagvlak creŽren voor risicobeheersing” – PSJ –

Risk

Beheersen van risico's

PSJ gebruikt de RISKMAN-methode voor het uitvoeren van risicoanalyses. Een eenvoudige Excel-tool ondersteunt het proces. Binnen de RISKMAN-methode wordt:

  • een risico omschreven;
  • de oorzaken daarvan benoemd;
  • de consequenties aangegeven voor de bedrijfsvoering als het risico zich voordoet.

Zo is een eerste stap afgerond: het beschrijven van de ongewenste gebeurtenis, de oorzaken en gevolgen.

De tweede stap is het formuleren van kans, impact en mate van beheersing. Dit gebeurt middels een referentietabel waarin een keuze voor een cijfer wordt gemaakt tussen 1 en 9. Via een formule wordt voor ieder risico een getal bepaald. De hoogte van dit getal bepaalt de zwaarte van de inschatting.

Op basis van de uitkomst worden mitigerende maatregelen voorgesteld en wordt een risico-inschatting gemaakt na implementatie van die maatregelen. De uitkomst daarvan bepaalt of een risico in voldoende mate wordt beheerst of dat aanvullende actie mogelijk zijn.

Bij voorkeur worden de risico's, na individuele interviews, in een gezamenlijke sessie besproken en gescoord. Dit verhoogt het draagvlak.

PSJ biedt procesbegeleiding en projectleiding aan bij het vaststellen van de risico's. De risicolijst wordt zodanig overgedragen dat de lijst binnen de organisatie verder beheer(s)t kan worden.