Disclaimer

Disclaimer website

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.

Disclaimer e-mail

Dit document en de eventuele bijlagen is/zijn uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n) en kan/kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding of vermenigvuldiging van dit bericht. Indien dit bericht kennelijk per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u ons dit onverwijld te berichten en dit bericht te vernietigen.