“Praktische toepassingen gebaseerd op wetenschappelijk fundamenten” – PSJ –

Projecten & Research

PSJ werkt zowel voor de publieke als private sector. Vaak ligt er een relatie met de vervoerssector en vitale infrastructuren. Opdrachtgevers zijn overheden (Ministeries zoals V&J en (DCC) IenW en gemeente), Infrastructuurbeheerders (Rijkswaterstaat, ProRail) en vervoerbedrijven (NS).

InfraRisk (2014-2016)

website InfraRisk

RAIN (2015-2017)

website RAIN

De rol van PSJ was divers:

  • ORT-applicatie voor 'vulnerability and resilience for extreme weather events';
  • inbreng in probabilistisch ontwerp in 'single- and multiple hazards';
  • Organisatie Delphi-panel in case study;
  • Voorzitter van Security Scrutiny Committee.